Evt. indsigelse og påberåbelse  af rettigheder  - skriv til MR, jf. kirkesiden foroven